Home
Landelijk
Algemeen
Historie
Fotoalbums
Contact + ANBI
Links
Voor leden

Ridderschap van Gelderland


ALGEMEENDoel:
De Ridderschap - indachtig haar aloude traditites - stelt zich ten doel:
1. het bevorderen van de algemene belangen van Gelderland;
2. het stimuleren van de verbondenheid van de leden van de Gelderse riddermatige geslachten met Gelderland;
3. het versterken van de banden tussen de leden van deze geslachten onderling.

Lidmaatschap:
Om lid van de Ridderschap te worden, wordt gevorderd:
1. dat men Nederlander is;
2. dat men is meerderjarig;
3. dat men is ingeschreven in de filiatieregisters van de Nederlandse adel;
4. dat men niet bij rechterlijke uitspraak is ontzet uit eenig recht;
5. dat men zich niet heeft schuldig gemaakt aan gedragingen den edelman onwaardig.

Reglement:
Artikel 1 t/m 27 dd 30 oktober 1971

 Ridderschap van Gelderland

Home | Landelijk | Algemeen | Historie | Fotoalbums | Contact | Links | Voor leden

ALGEMEENDoel:
De Ridderschap - indachtig haar aloude traditites - stelt zich ten doel:
1. het bevorderen van de algemene belangen van Gelderland;
2. het stimuleren van de verbondenheid van de leden van de Gelderse riddermatige geslachten met Gelderland;
3. het versterken van de banden tussen de leden van deze geslachten onderling.

Lidmaatschap:
Om lid van de Ridderschap te worden, wordt gevorderd:
1. dat men Nederlander is;
2. dat men is meerderjarig;
3. dat men is ingeschreven in de filiatieregisters van de Nederlandse adel;
4. dat men niet bij rechterlijke uitspraak is ontzet uit eenig recht;
5. dat men zich niet heeft schuldig gemaakt aan gedragingen den edelman onwaardig.

Reglement:
Artikel 1 t/m 27 dd 30 oktober 1971