Home
Landelijk
Algemeen
Historie
Fotoalbums
Contact + ANBI
Links
Voor leden


Ridderschap van Gelderland


CONTACT- en ANBI-gegevensNaam:

Stichting Gelders Ridderlijk Erfgoed

Het RSIN of het fiscaal nummer:

Fiscaal nummer: 8135.26.735

Correspondentie-adres:

Jhr E.F.M. van Nispen tot Sevenaer
Van Alkemadelaan 94
2597 AP 's Gravenhage

Tel.: 070-324 33 08
E-mail: secretaris@ridderschapvangelderland.nl

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter
drs C.O.A. (Coen) baron Schimmelpenninck van der Oije (foto)

Onder-voorzitter
mr A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum (foto)

Secretaris-thesaurier
jonkheer E.F.M. (Eppo) van Nispen tot Sevenaer
secretaris@ridderschapvangelderland.nl

Het beleidsplan:
Niet van toepassing.


Het beloningsbeleid:
Niet van toepassing.


De doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen, ondersteunen, stimuleren, promoten en op alle mogelijke wijzen onder de aandacht brengen van aspecten van het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie Gelderland, in het bijzonder die welke zijn gerangschikt in het kader van de Monumentenwet of de Natuurschoonwet, en de bezittingen van riddermatige geslachten, alsmede het ondersteunen van geschiedschrijving in de meest ruime zin des woords, onder meer door de directe of indirecte subsidiering, ondersteuning en stimulering van instellingen, personen en projecten in de Provincie Gelderland, of met deze provincie verband houdende, dan wel daaraan op enigerlei wijze verbonden zijn.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Een verslag van uitgeoefende activiteiten:
De stichting heeft een bijdrage gegeven in de kosten van projecten tot behoud van het cultuur historisch erfgoed van de provincie Gelderland, alsmede financiŽle ondersteuning verleend aan daarvoor in aanmerking komende personen.


Een financiŽle verantwoording:
De financiŽle verantwoording is ter vertrouwelijke kennisname op te vragen bij de secretaris-thesaurier.

Decharge verlening secretaris-thesaurier 2015 + 2016

pdf (155 Kb)


 Ridderschap van Gelderland

Home | Landelijk | Algemeen | Historie | Fotoalbums | Contact | Links | Voor leden

CONTACT- en ANBI-gegevensNaam:

Stichting Gelders Ridderlijk Erfgoed

Het RSIN of het fiscaal nummer:

Fiscaal nummer: 8135.26.735

Correspondentie-adres:

Jhr E.F.M. van Nispen tot Sevenaer
Van Alkemadelaan 94
2597 AP 's Gravenhage

Tel.: 070-324 33 08
E-mail: secretaris@ridderschapvangelderland.nl

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Voorzitter
drs C.O.A. (Coen) baron Schimmelpenninck van der Oije (foto)

Onder-voorzitter
mr A.C.W. (Alexander) graaf van Limburg Stirum (foto)

Secretaris-thesaurier
jonkheer dr F.K.M. (Frans) van Nispen tot Pannerden (foto)
secretaris@ridderschapvangelderland.nl

Het beleidsplan:
Niet van toepassing.


Het beloningsbeleid:
Niet van toepassing.


De doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. Het bevorderen, ondersteunen, stimuleren, promoten en op alle mogelijke wijzen onder de aandacht brengen van aspecten van het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie Gelderland, in het bijzonder die welke zijn gerangschikt in het kader van de Monumentenwet of de Natuurschoonwet, en de bezittingen van riddermatige geslachten, alsmede het ondersteunen van geschiedschrijving in de meest ruime zin des woords, onder meer door de directe of indirecte subsidiering, ondersteuning en stimulering van instellingen, personen en projecten in de Provincie Gelderland, of met deze provincie verband houdende, dan wel daaraan op enigerlei wijze verbonden zijn.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Een verslag van uitgeoefende activiteiten:
De stichting heeft een bijdrage gegeven in de kosten van projecten tot behoud van het cultuur historisch erfgoed van de provincie Gelderland, alsmede financiŽle ondersteuning verleend aan daarvoor in aanmerking komende personen.


Een financiŽle verantwoording:
De financiŽle verantwoording is ter vertrouwelijke kennisname op te vragen bij de secretaris-thesaurier.

Decharge verlening secretaris-thesaurier 2015 + 2016

pdf (155 Kb)